CVA

Sinds enige jaren wordt door mensen met een CVA gesport.  Nu denkt minstens 80% van de mensen; "dat is niets voor mij". Een voorbarige conclusie, want sporten is bewegen en bewegen kan men op elk niveau en kan worden afgestemd op ieders eigen vermogen; van loper tot rolstoeler.

De ASVP heeft een speciale zwemgroep voor CVA-patiŽnten. Het accent van de zwemgroep ligt op het plezier hebben in het bewegen: plezier hebben in het zwemmen met elkaar, niet geÔsoleerd voelen, grenzen verleggen, lekker moe worden en veel lachen.

Het zwemmen wordt gestart met een warming-up en vervolgens oefeningen. De oefeningen worden aangepast aan het niveau van de groep. De begeleiding vindt plaats door een deskundig sportleider en vrijwilligers.

De ervaring van de zwemgroepen die reeds enige tijd bestaan is positief.

De sfeer is erg goed, er bestaat een hechte band en uit de grote opkomst blijkt dat het ook als plezierig ervaren wordt.

Daarnaast komt het besef van meer kunnen en durven in de eigen vertrouwde thuissituatie tot uiting.

Motorische vaardigheden zijn trainbaar door deze veel te herhalen. In de dagelijkse bezigheden worden vele vaardigheden getraind. De progressie in vaardigheden komt met name door training tegen de grenzen van de mogelijkheden aan.  

Tijdens sport en spelvormen brengen mensen zich sneller in uiterste situaties, zonder dat dit angstige momenten met zich mee brengt.

REGIONALE GEHANDICAPTEN

††††††††††† SPORTVERENIGING

†††††††††††††††††††††† A.S.V.P.